Sukatan Pelajaran Jawi KSSR Tahun 1


SUKATAN PELAJARAN JAWI KSSR TAHUN 1


6.1Mengenal, menyebut dan menulis huruf-huruf jawi tunggal.
6.1.1 Mengenal, menyebut dan menulis huruf-huruf tunggal dengan betul
6.1.2 Membezakan huruf-huruf yang hamper sama bunyi dan bentuk dengan betul.

6.2 Mengenal, menyebut dan menulis huruf-huruf jawi bersambung.
6.2.1 Mengenal dan menyebut huruf jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung dengan betul
6.2.2 membezakan huruf-huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung dengan betul

6.3 Mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka
6.3.1 Mengenal huruf-huruf vocal dan huruf konsonan dengan betul
6.3.2 Membaca suku kata terbuka dengan betul
6.3.3 Menulis suku kata terbuka dengan betul
6.3.4 Membina perkataan daripada suku kata terbuka dengan betul.

6.4 Membaca, membina dan menulis perkataan mudah daripada suku kata terbuka.
6.4.1 Membaca perkataan mudah daripada suku kata terbuka dengan betul.
6.4.2 Membina perkataan mudah daripada suku kata terbuka dengan betul.
6.4.3 Menulis perkataan mudah daripada suku kata terbuka dengan betul.

6.5 Mengenal, membaca dan menulis perkataan daripada satu suku kata tertutup
6.5.1 Mengenal dan membaca perkataan daripada satu suku kata tertutup dengan betul.
6.5.2 Menulis perkataan daripada satu suku kata tertutup dengan betul.

6.6 Membaca, mengenal dan menulis perkataan daripada dua suku kata dengan betul.
6.6.1 Mengenal dan membaca perkataan daripada dua suku kata tertutup dengan betul.
6.6.2 Menulis perkataan daripada dua suku kata tertutup dengan betul.

6.7 Mengenal, membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup.
6.7.1 Mengenal dan membaca perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul
6.7.2 Menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

6.8 Membaca, membina dan menulis rangkai kata dan kata majmuk daripada suku kata terbuka dan tertutup
6.8.1 Membaca rangkai kata dan kata majmuk daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.
6.8.2 Membina rangkai kata dan kata majmuk daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.
6.8.3 Menulis rangkai kata dan kata majmuk daripada suku kata terbuka dan tertutup dengan betul.

6.9 Membaca, membina dan menulis ayat mudah yang mengandungi rangkai kata dan kata majmuk.
6.9.1 Membaca ayat mudah yang mengandungi rangkai kata dan kata majmuk dengan betul.
6.9.2 Membina ayat mudah yang mengandungi rangkai kata dan kata majmuk dengan betul.
6.9.3 Menulis ayat mudah yang mengandungi rangkai kata dan kata majmuk dengan betul.

1 comment:

  1. assalam..boleh htrkan sukatan pelajaran jawi tahun 2 dan 3

    ReplyDelete